Aksjer som investering til pensjon – verdt å vite

  • Aksjer er vært en god investering over tid.
  • Det er viktig å diversifisere.

Når man sparer til pensjon er det ofte svært lenge til man skal benytte pengene. Det betyr at svingninger over kortere perioder, eller til og med flere år, egentlig ikke har noe å si. Gitt det så har investeringer i aksjemarkedet historisk vært mer lønnsomt enn for eksempel banksparing. Det er umulig å garantere hva som vil skje i fremtiden, men jo lenger perspektiv man har, desto mer sannsynlig er det at aksjer er et godt valg.

Hvis man sparer direkte i aksjer så er det viktig å huske å diversifisere. Dette gjelder uansett, men kanskje spesielt hvis det er sparing til pensjon og det er snakk om langsiktige investeringer. Vurder å investere i banker som tilbyr forbrukslån eller refinansiering av sistnevnte. Forbrukslånbankene har historisk gitt bra avkastning grunnet sterk vekst i antall utstedte lån.

Å diversifisere betyr helt enkelt å ikke legge alle egg i samme kurv, men kjøpe flere ulike aksjer. Da gjerne spredt over flere ulike land, bransjer og andre faktorer som gjør at man ikke er utsatt for samme risiko.

Grunnleggende om aksjer – verdiøkning og utbytte

Å eie en aksje betyr at man eier en liten del av et selskap. Hensikten med det er for de fleste privatpersoner å få en avkastning på beløpet man har investert, enten i form av verdiøkning eller utbytte. Verdien på en aksje kan øke når selskapet gjør det bra, kjøper tilbake aksjer eller grunnet endringer i aksjemarkedet i stort. Verdiøkning på aksjen er den første komponenten i avkastningen man får til pensjon. Det blir litt som at du velger å investere pengene dine i form av et lån til selskapet. Deretter betaler de deg utbytte på denne kapitalen som en form for rentebetaling.

Den andre delen av avkastningen er utbytte. Det er ikke alle aksjer som betaler utbytte, men etablerte selskaper som oppnår en gevinst hvert år betaler ut en del av den som utbytte til eierne av aksjer i selskapet. Det betyr at man får noen kroner for hver aksje man eier utbetalt på konto, sammenlignbart med rente på et bankinnskudd. Dette utbyttet kan man så investere igjen eller se på som en ekstra passiv inntekt.

Hva med fond

Et alternativ til investering direkte i aksjer er å kjøpe et aksjefond. Da kjøper man indirekte en hel pakke med ulike aksjer uten å være nødt til å gjøre det selv. Det finnes aktivt forvaltede fond der det er mennesker som prøver å velge aksjer som forhåpentligvis skal gå bedre enn markedet, og så finnes det indexfond som slavisk følger et børsindex og kjøper alle aksjer som er en del av det.

  • Indexfond har ofte lavere gebyrer.
  • Aktivt forvaltede fond kan oppnå høyere avkastning, men det er ingen garanti for det.

Aksjesparekonto

En nyhet i 2018 som man definitivt bør dra nytte av hvis man skal spare i aksjer, er aksjesparekonto. Det er en egen konto som man kan plassere sine aksjer og fond i, og der det ikke ilegges noen skatt før man tar ut avkastning fra kontoen. Det betyr at man kan selge, kjøpe og bytte uten skatt og dessuten ta ut innskuddet uten skatt. Eksisterende aksjer og fond må overføres til kontoen innen utgangen av 2019.

En fordel med sparing i aksjer sammenlignet med pensjonssparing der innskuddet er låst, er at man har mer frihet. Men det stiller også krav til disiplinert sparing. Man må virkelig øremerke sparingen til pensjon og ikke falle for fristelsen å ta ut pengene og bruke til andre formål hvis det er behov for det. Men det er samtidig en stor fordel at man kan bestemme uttak helt fritt når man blir pensjonist.

Skatt og uttak

Som nevnt er det lurt å plassere aksjene i en aksjesparekonto, slik betaler man ikke skatt før man tar ut avkastning fra kontoen. Det betyr faktisk at man utsetter skatten ganske mange år. Som for eksempel hvis man har investert en million og har fått en million i avkastning, så er det først når man begynner å spise av avkastningen og altså har kommet halvveis i uttaket at man betaler skatt.

Noen avsluttende tips

Pensjon er viktig, og for de aller fleste så er det lurt å spare til pensjon, i tillegg til pensjon fra staten og arbeidsgiver. Det er greit å ha betalt ned boliglånet til et akseptabelt nivå først, husk at det også er en form for sparing, men etter det bør man ikke vente. Jo tidligere man begynner, desto mer avkastning vil man få, spesielt i aksjer og fond hvis man sparer over tid.

Aksjer som investering til pensjon – verdt å vite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top